ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 

Х Всеукраїнська конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»

29.2.2024 Конференції

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ДОКТОРАНТИ, АСПІРАНТИ та СТУДЕНТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Запрошуємо до участі у X Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ», яка відбудеться дистанційно 15-17 квітня 2024 року, на базі Інституту прикладної фізики НАН України, фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського
Серед головних завдань конференції:

  • підтримка молодих учених у підвищенні їх професійної компетентності та наукового рівня;
  • обмін новими ідеями та досвідом;
  • апробація нових наукових результатів;
  • набуття досвіду публічного захисту основних результатів досліджень
 

Тематичні напрями роботи конференції
1. Квантова теорія поля.
2. Взаємодія іонів та електронів низьких енергій з речовиною.
3. Радіаційне матеріалознавство.
4. Фазовий контраст, біофізика та медицина.
5. Комп`ютерне моделювання фізичних процесів.
6. Прикладна механіка.
7. Актуальні питання теорії та методики навчання фізики.
8. Інноваційні підходи до навчання фізики у закладах загальної середньої та вищої освіти. 

Робочі мови конференції – українська, англійська.
Доповіді учасників будуть включені до електронного збірника матеріалів конференції.
Всі учасники конференції отримають сертифікати в електронному вигляді.

Для участі в роботі конференції необхідно не пізніше 10 квітня 2024 р. (включно) заповнити реєстраційну форму на веб-сторінці конференції http://iap.sumy.org/spetf2024  та подати: текст тез (згідно з вимогами – додаток 1), назва файлу – Tezy_Petrenko.docx;»

Документ (1) надсилати електронною поштою на адресу: spetf@ipfcentr.sumy.ua

Yours faithfully,
Serhii Lebedynskyi
Institute of Applied Physics,
National Academy of Sciences of Ukraine