ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
 

Повідомлення про захист дисертації Дідук Ірини Іванівни

24.12.2020 Захист дисертації Д 26.207.03

19. 01. 2021 р. о 11-00 год.  у режимі он-лайн конференції в програмі ZOOM відбудеться  захист дисертації: «Вплив модифікування оксидами титану, цирконію та бору розплавів гірських порід на їх технологічні характеристики та властивості отриманих волокон» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дідук Ірини Іванівни.

 

Шифр та найменування наукової спеціальності: 05.02.01 – матеріалознавство

Шифр вченої ради: Д 26.207.03

Науковий керівник – Баглюк Геннадій Анатолійович, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи  Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, завідувач відділу зносостійких та корозійностійких порошкових конструкційних матеріалів.

Офіційний опонент – Букетов Андрій Вікторович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій та механічної інженерії Херсонської державної морської академії МОН України, м. Херсон

Офіційний опонент – Сизоненко Ольга Миколаївна, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, в.о. завідувача відділу імпульсної обробки дисперсних систем Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України, м. Миколаїв.

Матеріали для завантаження:

Усіх бажаючих взяти участь у дистанційному захисті просимо надіслати лист на адресу d26.207.03.ipms@ukr.net, в якому вказати е-mail, на який буде надіслано код конференції.

 

Дата розміщення оголошення про захист дисертації та автореферату:24.12.2020 р.