Наноструктурне матеріалознавство

№ 2 2009 рік

Зміст

†О.В.Щербицька, В.М.Клевцов, В.Д.Кліпов, І.В.Кононко, Л.С.Проценко, В.П.Сергєєв
Дослідження сорбційних властивостей активованих вуглеволокнистих матеріалів.
Ч. 2. Вплив окиснення на сорбцію металів
75