Конференції

Наноструктурне матеріалознавство

№ 4 2011 рік

Зміст

Л.А.Іващенко, О.К.Порада, В.І.Іващенко, О.О.Бутенко, С.Н.Дуб, П.М.Литвин, В.А.Мороженко, А.О.Козак
Характеристика плазмохімічних покриттів, осаджених із використанням гексаметилдисилазану
42