Конференції

Білан Ірина Іванівна


Наукові інтереси

Створення та експлуатація автоматизованих інформаційно-пошукових документальних та фактографічних баз даних з порошкової металургії, нової кераміки, нових матеріалов та нових технологій.

Біографія

Учений секретар відділення V."Наноструктурних неметалевих консолідованих матеріалов та плівок"

Публікації