Конференції

Валєєва Ірина Кимівна


Наукові інтереси

01.04.07 – фізика твердого тіла

Публікації