Сартинська Лiна Людвигiвна


Наукові інтереси

 • Синтез та характеристика нанорозмірних порошкових матеріалів (нанотрубок, нановолокон, нанодротів) отриманих в оптичній печі без каталізаторів.
 • Спеціальний інтерес включає розробку високо емісійних наноструктурних матеріалів для перетворювачів сонячної енергії в електричну.
 • Оптимізація методів отримання композиційних електрохімічних покриттів з додаванням нанодисперсних керамічних порошків.
 • Кореляція між механічними властивостями і мікроструктурами.
 • Вплив складу зернограничної фази на властивості кераміки.
 • Дослідження електрокаталітичної активності електродів на основі нанорозмірних порошкових матеріалів (нанотрубок, нановолокон, нанодротів) BN і BN - C отриманих в оптичній печі без каталізаторів.
 • Вивчення та оцінка нанорозмірних порошків отриманих плазмохімічним синтезом.
 • Поведінка кераміки при спіканні.
 • Поверхнева модифікація гарячепресованої кераміки з дією індукційного нагріву.
 • Вплив фазового складу висхідних нанорозмірних порошків на механічні властивості і фазовий склад нітридних гарячепресованих керамічних матеріалів.
 • Вплив процесу змішування на структуру, фазовий склад і властивості керамічних матеріалів
 • Вплив додаткової термічної обробки на механічні властивості гарячепресованих матеріалів на основі нанорозмірних порошків нітридів кремнію, титану, алюмінію, оксидів алюмінію і ітрію в різних співвідношеннях.
 • Перевірка зносостійкості керамічних матеріалів.
 • Синтез муліту з попелу та алюмінію.

Наукові відзнаки

Нагороди та премії:
1992 - Нагорода в конкурсі молодих вчених України.
Патенти, авторські свідоцтва:
1.Ghesin G.G., Osipova I.I., May M.M., et all. Ceramic instrumental material. A.S. No1460919, 20.04.87.
2.Gnesin G.G., Osipova I.I., Miller T.N. et al. Processing of ceramic materials based on nitride. A.S. No1522705, 2.07.87.
3.Pokryshko G.A., Drobot O.S., Pidgaychuk S.Ya., Yavors’ka N.M., Sartіns’ka L.L. Compound for obtaining of composite electrolytic coatings based on nickel with additions of nanosized nitrides. Patent application 17.09.07. Favourable decision № 200710329. 26.11.07. (in Ukrainian).

Біографія

Освіта:
1992 - К.т.н. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, Національної Академії Наук України, відділ високотемпературих матеріалів і функціональної.кераміки. Дисертація "Розробка інструментальних керамічних матеріалів на основі нанодисперсних порошків тугоплавких нітридів" (диплом по спеціальності «Порошкова металургія і композиційні матеріали»). Керівник: Професор. Г.Г.Гнесін.
1978 – Київський Національний Університет ім..Т.Г.Шевченка, диплом по спеціальності «загальна фізика».
Зайнятість:
1984 – по т.ч. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, Національної Академії Наук України, відділ високотемпературих матеріалів і функціональної.кераміки (1984-2001) та відділ фізичного матеріалознавства і високотемпературних сполук (2001-т.ч.). Посада: ст..н.с..
Короткострокові візити:
2002 - Стипендія на 2 місяці наукового фонду Японії в Технологічний Університет Тойохаші, Японія. Група Професора. M.Сакаї.
2001 - Стипендія NATO на 5 місяців, департамент матеріалознавства, Центру Дослідження Матеріалів, Нового Лісабонського Університету, Лісабон, Португалія. Група Професора. Р.Монтейро.
1999 - Стипендія на 3 місяці Королівського Світського товариства, Інститут Дослідження Матеріалів, Лідського Університету, Лідс, Великобританія. Група Професора. Ф.Райлі.
Участь у проектах:
2002-2004 - спільний Німецько – Український проект “Зміни у тонких магнітних плівках під дією лазера”, DLR, Німеччина.
2006-2008 - проект 4133 “ Розробка наноструктурних матеріалів з високими емісійними характеристиками для перетворювачів сонячної енергії в електричну” фінансова підтримка УНТЦ-НАНУ.

Публікації