Конференції

Загорний Максим Микитович


Наукові інтереси

 • Напрямок: гетерогенний фотокаталіз, оптично активні нанокомпозити на основі діоксиду титану екологічного, біомедичного призначення. Спеціальність: 102-хімія (02.00.04-фізична хімія).
 • Стаж наукової та науково-педагогічної роботи у наукових установах та закладах вищої освіти – 18 років.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

 • Має 80 публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
 • Опубліковані результати успішно використано в навчальних курсах «Хімічна кінетика та термодинаміка міжфазних явищ і дисперсних систем» для  студентів КПІ ім. Сікорського за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», a також на кафедрі гігієни та екології № 2 НМУ імені О.О. Богомольця (офіційнi листи підтвердження додаються).

Дані апробації професійної діяльності

 • З 2016 по 2020 р. прийняв активну участь у виконанні проекту Горизонт 2020 з проходженням стажування у Португалії (копія офіційного листа підтвердження додається). Результати роботи опубліковано у книзі (веб посилання сайту НАН України додається).
 • Functional nanocomposites based of titanium dioxide. Lambert Academic publishing – 2018. https://www.nas.gov.ua/EN/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000011537
 • З 2020 по 2021 р. відповідальний виконавець проекту “Формування iнновацiйних фотокаталітичних наноструктурних матерiалiв на основі ZnO та TiO2” (№ 0120U1011830). З 2020р. й до цього відповідальний виконавець ІІ-12-20 (Н) «Розробка фотокаталітичних нанокомпозитів для інактивації вірусів у повітрі» (№ держреєстрації 0120U102260).
 • Встановлено, що введення поліаніліну збільшує поглинання фотонів, швидкість деструкції фенолу, що дає змогу використати нанокомпозити TiO2 анатаз надалі в якості фільтрів для води, гнучких сенсорів, оптично-активних елементів. Комбінування C3N4Ox з наночастинками TiO2 (анатаз) а також їх комбінація з поліаніліном дозволяє конструювати ефективні електронні гетеропереходи з можливим регулюванням молекулярної структури, що є перспективним для підвищення їх фотокаталітичної активності з більш ефективним використанням сонячної енергії.

Біографія

 • Загорний Максим Микитович 7.04.81 р.н.
 • закінчив у 2004 році національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю „хімічна технологія органічних речовин”.
 • Кандидат хімічних наук з 2011 року. Дисертацію захищено «26» травня 2011 року у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, отримано диплом ДК №001264 від 10 листопада 2011 року.
 • 20.06.23 – присвоєно вчене звання старший дослідник (спeціальність 102).

Список важливих публікацій

Монографії

1.Sokolsky G.V. Toward TiO2-MnO2 nanocomposite photoelectrodes for organic dye degradation /G.V. Sokolsky, N.V. Gayuk, M.N. Zahornyi, E.I. Boldyrev, L.V. Zudina, T.A. Kamenskaya, A.I. Melnik // Monograph “Promising materials and processes in applied electrochemistry” of editor–in–chief V.Z. Barsukov–Kyiv.: KNUTD, 2019. – P. 48-59 (ISBN 978-617-7506-48-4).

2. Zahornyi M.M. Nanostructured Optical Composites of TiO2(C3N4Ox)/Pani for Photocatalytic Application (chapter 26) /M.M. Zahornyi., O. M. Lavrynenko, O. Yu. Pavlenko, M. E. Bondarenko [et al.]// Springer Proceedings in Physics Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications/ In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics. Springer, Cham.- 2023. vol. 280. – P. 369-384. https://doi.org/10.1007/978-3-031-18104-7_26 (Scopus).

Книги

3.Zahornyi M. Nanosized Titania Composites for Reinforcement of Photocatalysis and Photoelectrocatalysis/ M. Zahornyi, G. Sokolsky //Academic Cambridge Scholars Publishing.-2022, P. 275 (ISBN: 978-1-5275-7786-2). https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-7786-2

4. Zahornyi M. Functional nanocomposites based of titanium dioxide/ M. Zahornyi // Lambert Academic publishing, 2018, P. 157, ISBN: 978-613-8-27486-5. https://www.nas.gov.ua/EN/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000011537

Статті

5.Zahornyi M. Nanosized powders as reinforcement for photoactive composites (Overview) / M. Zahornyi // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. –  2017. –  Vol.56, N3-4, P. 130–147. (Q3) doi: 10.1007/s11106-017-9880-x.

6.Sokolsky G.V. Photoelectrocatalytic degradation of amino-azodyes by titanium dioxide with surface states of Ti3+/ G. V. Sokolsky, М. N. Zahornyi, Т. F. Lobunets, N. І. Tyschenko, A. V. Shyrokov, A.V. Ragulya, S.V. Іvanov, N. V. Gayuk, V. Е. Sokol’skii, L. V. Zudina // Journal of Chemistry and Technologies (Oles Honchar Dnipro National University). –  2019. –  Vol.27, N2, P. 130–139. (Q3) doi: 10.15421/081914.

7. Nanostructured Composite O-g-C3N4/TiO2 for Photocatalytic Application Fabricated by Means of Synthesis of O-Doped Carbon Nitride on the surface of Anatase Nanoparticles/ М.Еh Bondarenko, P.М. Sylenko, Yu. M. Solonin А.V. Ragulya, N.I. Gubareni, М.M. Zahornyi, О.Yu. Khyzhyn, N.Yu. Ostapovska // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotechnologii.–2020. – Vol.81, N2. – P. 265–282 (фаховий, Scopus Q4) https://doi.org/10.15407/nnn.18.02.265.

8. Zahornyi M.M. The Ag Influence on the Surface States of TiO2, Optical Activity and Its Cytotoxicity.  Zahornyi M.M., Tyschenko N.I., Lobunets T.F., Kolomys O.F., Strelchuk V.V., Naumenko K.S., Biliavska L.О., Zahorodnia S.D., Lavrynenko O.M., Ievtushenko A.I. / Journal of Nano-And Electronic Physics. – 2021. – Vol.13, N6 06009(5pp) (2021) doi: 10.21272/jnep.13(6).06009 (фаховий Scopus Q3).

9. Lavrynenko O.M. Characteristic of TiO2&Ag0 nanocomposites formed via transformation of metatitanic acid and titanium (IV) isopropoxide/ O.M. Lavrynenko, M.M. Zahornyi, E. Paineau, O.Yu. Pavlenko, N.I. Tyschenko, O.I. Bykov// Materials Today: Proceedings. – 2022. – V.62. – P. 7664-7669 - https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.002 (Scopus, Q2).

10. Lavrynenko O.M. Structure and thermal behavior of CeO2 and TiO2 nanopowders doped with noble metals/ O.M. Lavrynenko, Zahornyi M.M., Pavlenko O.Yu., Bykov A.I.// Applied Nanoscience. – 2022. – V.13. – P. 5115 – 5124. https://doi.org/10.1007/s13204-022-02706-0 (Scopus, Q2).

11. Lavrynenko О.М. Synthesis and Properties of Nanocomposites Based on Iron and Titanium Oxides and Modified with Silver/ O.M. Lavrynenko, M.M. Zahornyi, N.I. Tyshchenko, O.A. Kornienko, A.I. Ievtushenko// Materials Science.-  2021. V.57, N2. – P. 195-200. https://doi.org/10.1007/s11003-021-00531-4 (Q3).

12. Lavrynenko O.M. Nanocomposites based on cerium, lanthanum, and titanium oxides doped with silver for biomedical application/ O.M. Lavrynenko, M.M. Zahornyi, V.V. Vember, O.Yu. Pavlenko, T.F. Lobunets, O.F, Kolomys, O.Yu. Povnitsa, L.O. Artiukh, K.S. Naumenko, S.D. Zahorodnia, І.L. Garmasheva// Condens. Matter.- 2022- Vol. 7, N3, 45. https://doi.org/10.3390/condmat7030045 (Q2).

13. Lavrynenko O.M. Synthesis of Active Binary and Ternary TiO2-based Nanocomposites for Efficient Dye Photodegradation/ O.M. Lavrynenko, M.M. Zahornyi, E. Paineau, O.Yu. Pavlenko // Applied Nanoscience. – 2023, https://doi.org/10.1007/s13204-023-02909-z (Q2)

14. Zahornyi M.M. Structure, Optical and Biomedical Application of Nanosized Composites Based on TiO2, Fe3O4 (Review)/ M.M. Zahornyi., O.M. Lavrynenko, O. Yu. Pavlenko, N.I. Tyschenko, M.A. Skoryk, O.A. Kornienko// In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) Nanooptics and Photonics, Nanochemistry and Nanobiotechnology, and Their Applications. NANO 2020. Springer Proceedings in Physics, vol 264. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74800-5_10.

15. Bondarenko М.Е. Influences of the phase composition of the TiO2 matrix on the optical properties and morphology of deposited C3N4Ox nanoparticles/ M.E. Bondarenko, P.M. Silenko, Yu. M. Solonin, A.V. Ragulya, M.M. Zahornyi [et al.] // Himia, Fizika ta Technologia Poverhni. – 2020. –V.11. – N.4. – P. 492-507. https://doi.org/10.15407/hftp11.04.492 (фаховий журнал Q4).

16. Ievtushenko A.,  Dzhagan V.,  Khyzhun O.,  Baibara O.,  Bykov O. Zahornyi M., Yukhymchuk V.,  Valakh M., . Zahn D. R. T,  Naumenko K.,  Zaremba P.,  Zagorodnya S. The effect of Ag doping on the structure, оptical, and electronic properties of ZnO nanostructures deposited by atmospheric pressure MOCVD on Ag/Si substrates//Semiconductor Science and Technology (Q2). – 2023.- V.38, N7. – P.075008 doi: 10.1088/1361-6641/acd6b2

17. Lavrynenko O.M. Characteristics of Nanostructures Formed during the Heat Treatment of Titanium (IV) Isopropoxide Precipitates in the Presence of Noble Metals/ O.M. Lavrynenko, O.Y. Pavlenko, M.M. Zahornyi, S.F. Korichev // 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP), 2022, pp. NSS19-1-NSS19-6, doi: 10.1109/NAP55339.2022.9934132.

18. Povnitsa O., Zahorodnia S., Artiukh L., Zahornyi M., & Ievtushenko A. (2023). Photodynamic Treatment of Titanium Dioxide Nanoparticles is a Convenient Method of Adenoviral InactivationMikrobiolohichnyi Zhurnal85(3), 61–69. Retrieved from https://ojs.microbiolj.org.ua/index.php/mj/article/view/14.

19. Zahornyi M.M. Morphological, spectral and toxicological features of new composite material of titanium nanodioxide with nanosilver for use in medicine and biology/ M.M. Zahornyi, O.P. Yavorovsky, V.M. Riabovol, N.I. Tyschenko [et al.] // Medicni perspektivi. –2022. – Vol.27, N1. – P.152–159.

Публікації