Конференції

Загінайченко Світлана Юріївна


Світлана Юріївна Загінайченко - доктор фізико-математичних наук, керівник науково-теоретичної групи «Фізико-математичних методів дослідження твердих тіл» і провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної Академії Наук України. Доцент Днепровского металлургического института. Зам. директора Інституту Водневої і Сонячної Енергетики (IHSE) з 1994 року. Співголова Програмного оргкомітету Міжнародної конференції «Водневе матеріалознавство і хімія вуглецевих наноматеріалів» (International Conference Hydrogen Materials Science (ICHMS)), що з 1987 року, проводиться раз на два роки на Україні. Співголова програмного оргкомітету Міжнародної конференції НАТО Science for Peace «Carbon Nanomaterials in Clean-Energy Hydrogen Systems» (Вуглецеві наноматеріали в чистих енергетичних водневих системах) (2010). Член Міжнародної Асоціації Водневої Енергетики (IAHE) (США), Всесвітньої Асоціації Енергетичних Технологій (WAET) (2014 року). Член редколегії журналів International Journal «New Materials for Electrochemical Systems» (Канада) і International Journal of Hydrogen Energy (США). Віце-президент Асоціації Водневої Енергетики в Україні (AHEU) (2004). Член Нью-Йоркської Академії Наук (1995). Засновник Української Асоціації «Карбон» (2003). Неодноразово мала в Національній академії наук подяки за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень. Рішеннями Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджена медаллю імені академіка М. К. Янгеля в 1994 році і медаллю імені видатного всесвітньо відомого вченого Ю. В. Кондратюка в 1995 році. Має ряд патентних робіт на Україні (2002-2004 рр.). Автор понад 530 наукових публікацій на різних мовах (в тому числі, 8 монографій). Багаторазово нагороджена почесними грамотами за видані книги при цьому маючи більш 1108 бібліографічних посилань на свої праці.

+38 (044) 205-79-36 (Провідний науковий співробітник, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

 


 

Наукові інтереси

Ще з студентських років Світлана Юріївна захоплювалася науковими дослідженнями, що вимагали трудоміських розрахунків на базі молекулярно-кінетичних уявлень фізичних параметрів кристалів. Професор, доктор фізико-математичних наук Геннадій Михайлович Воробйов, її науковий керівник в інституті, відразу помітив юний талант і запропонував Світлані Юріївні вирішити задачку по визначенню рівноважної структури поверхні кристала, з чим Світлана Юріївна впоралася з великим успіхом. Після цього Світлана Юріївна Загінайченко продовжувала вирішувати цілий ряд задач по визначенню поверхневої енергії для різних кристалів гексагональних і кубічних структур з урахуванням анізотропії і кореляції, а також встановила їх температурну і концентраційну залежності. Подібні обсяги науково-дослідницьких робіт дозволили Світлані Юріївні не тільки випустити монографію, але і доповнити докторську дисертаційну роботу.
Основна область наукових інтересів Світлани Юріївни - розробка статистичних термодинамічних теорій атомного впорядкування і фізичних властивостей сплавів різних структур. Тематичні підходи до досліджень Світлани Юріївни проводилися в межах школи Академіка Адріана Анатолійовича Смирнова, розроблялася статистична теорія фазових перетворень в твердих тілах, вивчалися їх механічні, молекулярні, теплові, електричні, магнітні, дипольні, еластичні і багато інших властивостей. Проводиться порівняння результатів теоретичних розрахунків з літературними експериментальними даними. Потрібно відзначити, що в роботах Світлани Юріївни присутній глибокий аналіз не тільки атомарних кристалів різних кубічних і гексагональних структур, але також молекулярних кристалів з геометрично складними гратками. Світлана Загінайченко також розробляє теорію не тільки атомного і магнітного упорядкування, але досліджує також спінове, зарядове, діпольне, деформаційне упорядкування, вивчала не тільки діа-, пара-, ферромагнетики, але ще і ферроелектрики і ферроеластики.
Після 1993 року, коли очолила науково-теоретичну групу «Фізико-математичні методи дослідження твердих тіл», у відділі № 67 Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, змогла завершити багато науково-дослідних робіт, розпочатих у дніпропетровську. Один з множинних плодів науково-дослідницької праці Світлани Юріївни є розроблена статистико-термодинамічна теорія концентраціонно стимульованих структурних фазових перетворень з урахуванням впливу домішки третього компонента заміщення і впровадження, термічних і структурних вакансій, бівакансій, комплексій і краудіонів впровадження. Вивчалися фізичні явища і властивості поверхні кристалів, дефекти структури кристалів і їх вплив на властивості.

 

 


 

 

Наукові відзнаки

Нагороди та звання

В Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної Академії Наук України Світлана Юріївна Загінайченко багаторазово нагороджувалася грамотами та подяками за досягнення успіхів у вирішенні наукових питань і за творчий підхід при проведенні наукових досліджень. У 2004 році на V Обласному Міжвузівському конкурсі на «Краще Наукове, Навчальне, Навчально-Методичне і Художньо-Публіцистичне Видання» Світлані Юріївні було вручено грамоту від Фонду Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх родин за книгу «Дефекты структуры кристаллов», яка зайняла I місце в номінації «Монографія». А також в 2006 році беручи участь в VI Міжвузівському конкурсі на «Краще наукове, навчальне, навчально-методичне та художньо-публіцистичне видання» Загінайченко С. Ю. отримала I місце в номінації «Монографія» по двом іншим своїм монографій («Порядки различного типа в кристаллах и фазовые превращения» та «Физические явления и свойства поверхности кристалла»).

Відзнаки:

 

 

 • Диплом з відзнакою про здобуття вищої освіти, а згідно з яким їй Присвоєно кваліфікацію «Фізик викладач». Відзначено, що вона вступила в 1974 році в Дніпровський державний Університет і закінчила його в 1979 році за спеціальністю «Фізик».
 • Присудження наукового ступеня «Кандидата фізико-математичних наук» за рішенням ради у Львівському держ. Університеті ім. Івана Франка. 5 червня 1985 року.
 • Присудження вченого звання «Доцент» по кафедрі фізики, рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти. 29 січня 1992 року.
 • Рішенням Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджена медаллю імені Академіка М. К. Янгеля. жовтень 1994 рік.
 • Рішенням Національного Космічного Агентства України та Федерації Космонавтики України нагороджена медаллю імені Ю. В. Кондратюка. 23 грудень 1995 рік.
 • Відзначено дипломом в знак визнання і посвідчення обрання дійсним членом Нью-Йоркської Академії Наук. Лютий 1995 рік.
 • Підтверджує Сертифікат, що Світлана Загінайченко взяла участь в семінарі «Як комерціалізувати інновації», що проводився УНТЦ в Києві, Україна. 8 вересня 2000 рік.
 • Почесна грамота від Фонду Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх родин за книгу «Дефекты структуры кристаллов» яка зайняла I місце в номінації «Монографія». 2004 рік.
 • Грамота від Академіка Скорохода В. В. за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю, а також за активну участь у громадському житті лабораторії № 67 Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича національної Академії Наук України. 2004 рік.
 • Присудження наукового ступеня «Доктор фізико-математичних наук» за спеціальністю «фізика твердого тіла» від Вищої Атестаційної Комісії України. 9 червня 2004 року.
 • Почесна грамота від Фонду Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх родин за книгу «Порядки различного типа в кристаллах и фазовые превращения» та «Физические явления и свойства поверхности кристалла» які зайняли I місце в номінації «Монографія». 9 листопада 2006 рiк.
 • Присудження вченого звання «Старшого Наукового Співробітника» за спеціальністю «фізика твердого тіла» від Вищої Атестаційної Комісії України. 8 червня 2006 року.
 • Сертифікат проф. Світлані Юріївні Загінайченко від імені організації IHEC. Організаційний комітет Міжнародного Водневого Енергетичного Конгресу (IHEC) підкреслює цінний науковий, технологічний і організаційний внесок в діяльність конгресу. 15 липня 2007 року.
 • Диплом за плідну багаторічну наукову діяльність і фундаментальні дослідження отримала визнання загальнонаукових кіл і в зв"язку з 50-ти річним ювілеєм. Згідно з постановою Міжнародного консультативно-організаційного комітету Загінайченко С. Ю., як Ветеран Водневого руху, нагороджується Міжнародними Конференціями «Водневе матеріалознавство і хімія вуглецевих наноматеріалів» (ICHMS). 28 вересня 2007 року.
 • Диплом за внесок в Поліпшення відновлюваної Енергії від Проф. Д-р Бейджан Ібрагімоглу, Анадолу Центр Плазмових Технологій, Анкара - Туреччина. 2009 рік.
 • У 2014 р. відзначений Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково-дослідній діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю, і за активну громадську діяльність.
 • У 2019 році відзначен Академіком Салонін Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю. •  

 

 


Біографія

10 серпня 1957 року у м. Києві народилася Світлана Юріївна Загінайченко. З 1964 року по 1993 рік Світлана Юріївна прожила в м. Дніпропетровську. У 1964 р вона вступила в Спеціалізовану середню школу № 9 з поглибленим вивченням англійської мови (4-ри предмети вивчала англійською мовою), в якій навчалася до 1973 року. У 1974 р Світлана Юріївна закінчила середню освіту в школі № 19 з відзнакою здавши всі випускні іспити.
Дніпровський державний університет з червоним дипломом за фахом «Фізик» Світлана Юріївна закінчила в 1979 р. Завдяки поглибленому вивченню англійської мови Світлана Юріївна здала екстернатом не тільки університетський курс англійської мови, а й курс англійської мови кандидатського мінімуму.
З 1979 р. по 1982 р. було навчання в аспірантурі Дніпровського металургійного інституту імені Л. І. Брежнєва. Після десятирічної роботи молодшим науковим співробітником в Дніпровському металургійному інституті Світлана Юріївна отримала звання доцента в 1992 році.
У 1984 році Світлана Юріївна успішно захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Розчинність, магнетизм і перерозподіл атомів, сплавів гексагональних структур що упорядковуються» у Львівському державному університеті.
У 1993 році Світлана Юріївна в місті Києві пройшла за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника в Інституті проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної Академії Наук України (ІПМ НАНУ). Там Світлана Юріївна очолила науково-теоретичну групу «Фізико-математичних методів дослідження властивостей твердих тіл». Захистивши докторську дисертацію в 2004 році, пройшла за конкурсом на посаду провідного наукового співробітника відділу № 67 ІПМ НАН України. А безпосередній захист дисертаційної роботи проходила в Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України.

 

 


 

 

Публікації