Конференції

Кононко Ірина Василівна


Наукові інтереси

  • Екологія довкілля, медична екологія.
  • Токсикологія. Вивчення характеристик та параметрів, що зумовлюють токсичність вуглецевих наноматеріалів.
  • Вивчення сорбційних можливостей вуглецевих наноструктурних матеріалів з метою їх використання для очистки об´єктів навколишнього середовища від забруднюючих речовин.
  • Біосумісність вуглецевих наноструктурних матеріалів та перспективи їх застосування у медицині та біології.
  • Можливість імобілізації біологічно-активних речовин (зокрема- срібла та міді) на вуглецевих наноструктурних матеріалах.
  • Вивчення властивостей модифікованих вуглецевих наноструктурних матеріалів (зокрема- сорбційних властивостей, токсичності, біосумісності та антибактеріальної активності).
  • Патенти, авторські свідоцтва:
  • 1.Винарська О.І., Кононко І.В., Григоренко Л.Є., Лук´янчук С.В. Спосіб визначення адаптаційно-пристосовних можливостей організму за дії низьких рівнів шкідливих чинників довкілля. Деклараційний патент на корисну модель 31951 Україна МПК51G01N 33/53. №200714719. Заявл. 25.12.2007, опубл. 25.04.2008. Бюл.№8.

Наукові відзнаки

1987 - Нагорода на конкурсі молодих вчених київського НДІ гігієни харчування МОЗ України.
1994 – Нагорода на конкурсі молодих вчених Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва МОЗ України.
2007 – Відзнака за досягнення високої майстерності у професійній діяльності доцента кафедри екології Національного авіаційного університету.

Біографія

Освіта:
1987- К.б.н. Дисертація « Вплив препаратів вилочкової залози (ЛСВ та тимозину) на природний та набутий імунітет при експериментальному туберкульозі». Керівник: професор К.Ф.Чернушенко.
1983-1986 – аспірантура. Київський науково-дослідний інститут пульмонології та торакальної хірургії ім. Яновського МОЗ України, спеціальність «Алергологія та імунологія».
1979 – Київський педінститут ім. О.М.Горького, спеціальність «біологія, хімія».

Зайнятість:
1980-1989 – молодший та старший науковий співробітник Київського НДІ гігієни харчування МОЗ України.
1990-2000 - старший науковий співробітник Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва МОЗ України.
2000-2008 – доцент Національного авіаційного університету.
2008 по т.ч. - старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАНУ, відділ технології тугоплавких сполук та композиційних наноструктурних покриттів, підрозділ спеціалізується на створенні матеріалів медичного призначення.

Короткострокові візити: 1996 - Школа - семінар з токсикології «EUROTOX» в Угорщині (м. Сегед).

Публікації