Конференції

Проценко Людмила Семенівна


Наукові інтереси

  • Дослідження фізико-хімічних властивостей порошків різних класів: тугоплавких матеріалів, карбідів, нітридів, оксидів, сполук заліза.
  • Дослідження фізико-хімічних властивостей гідроксилапатитів модифікованих функціональними домішками у біологічних середовищах.
  • Дослідження фізико-хімічних властивостей наноструктурних вуглецевих волокнистих матеріалів.
  • Дослідження фізико-хімічних властивостей гірських порід.
  • Аналітичні дослідження різних речовин.

Біографія

Освіта:
1970 – Київський політехнічний інститут, диплом по спеціальності «машини та апарати хімічних виробництв».

Зайнятість:
1964 –1992 – ОКТБ Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Академії Наук УРСР.
1992-2006-Науково-дослідна лабораторія базальтових волокон Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, відділ № 4, інж. 1 кат.
2006 – по т.ч. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, відділ № 31 «Технології тугоплавких сполук та композиційних наноструктурних покриттів». Посада: н.с..

Участь у проектах:
2004-2007 - проект 3016 “ Створення нових композиційних матеріалів на основі природних алюмосилікатних і утилізованих полімерних матеріалів” фінансова підтримка УНТЦ-НАНУ.

Публікації