Помиткін Анатолій Петрович


Посада: науковий співробітник
Місце роботи : Інститут проблем матеріалознавства НАНУ, відділ 67 «Водневе матеріалознавство та вуглецеві наноструктури».
Рік народження – 1946
Науковий ступінь (із зазначенням спеціальності та року отримання наукового ступеня): - к.х.н., фізична хімія (02.00.04), 1976 році (був в аспірантурі у В.А. Лавренко).
Вчене звання (із зазначенням року отримання вченого звання): 1985 – доцент.
Загальна кількість друкованих праць : 150.
Загальний стаж наукової роботи (у роках) із зазначенням посад протягом звітного періоду – 42 роки, з 1971: мол.н.с., н.с., с.н.с., н.с.
Відомості про викладацьку діяльність у ЗВО (назва ЗВО, назва курсу, рік, семестр): – НТУУ «КПІ», Загальна хімія, всі роки з 1976-2017.
Керування бакалаврами, магістрами, аспірантами, докторантами: - 1 захищений к.х.н. (Золотаренко А.Д.).
Короткі відомості: Високотемпературне окислення карбідів бора, силіція, титана та інш. Синтез та властивості фуллеренів, нанотрубок нітриду бора.
З 2004 року - по теперішній час член президії Асоціації Водневої Енергетики в Україні (AHEU).
З 1993 року член програмного оргкомітету серії міжнародних конференцій “Водневе матеріалознавство та хімія вуглецевих наноматеріалів” (ICHMS), що проводилися раз на два роки в Україні та за кордоном.
Також в 2010 році був членом Організаційного комітету міжнародної конференції NATO "Carbon Nanomaterials in Clean-Energy Hydrogen Systems".

+38(044)205-79-36 (В.о. наукового співробітника, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Pomitkin@nas.gov.ua (Національна академія наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

Наукові інтереси

02.00.04 – фізична хімія

Наукові відзнаки

У 2004 році відзначен Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
У 2014 році відзначен Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково дослідницької діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
У 2019 році відзначен Академіком Солонін Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
 

Публікації