Анікіна Ніна Семенівна


Анікіна Ніна Семенівна 1933 року народження. У 1957 р. закінчила Московський інститут Тонкої Хімічної технології ім. М.В. Ломоносова. З 1957 р. працювала в Лисичанський філії інституту Автоматики. З 1960 р. працювала в Лисичанський філії ДІАП на посаді ст. наукового співробітника. З 1967 р. аспірантура при ІОНХ АН УРСР. З 1971 р. по 1993 р. працювала в ІОНХ АН УРСР на посаді мол. наукового співробітника. З вересня 2000 р. працює у відділі 67 ІПМ НАНУ. За звітний період вона проявила себе як активний, дисциплінований співробітник. Є керівником групи екстракції і розділення фуллереноподібних сполук. Під її керівництвом ведуться дослідницькі роботи з оптимізації процесу екстракції із сажи продуктів дугового синтезу; вивчаються електронні спектри поглинання фуллеренів в органічних розчинниках різної природи. На підставі отриманих результатів абсорбційної спектроскопії розроблено нестандартний метод визначення коефіцієнтів екстинкції і спектральний метод ідентифікації ендоедральних металлофуллеренів у складних розчинах. На підставі проведеного теоретичного дослідження запропоновано механізм реакції розчинення фуллеренів C60 органічними розчинниками, виявлені кілька ефектів органічної хімії , яким дано теоретичне обґрунтування. За результатами теоретичного дослідження підготовлено матеріали для захисту кандидатської дисертації. Результати роботи представлені у вигляді доповідей на міжнародних конференціях і опубліковані у вигляді друкованих праць і тез. Приймала участь у виконанні наукових тем: III-15-08, III-15-11, III-13-14. Кількість наукових праць всього 48 робіт.
У 2004 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
У 2014 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково дослідницької діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
У 2019 році відзначена Академіком Солонін Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
+38 (044) 205-79-36 (Старший науковий співробітник, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Anikina@nas.gov.ua (Національна академія наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

 

 


 

 

Участь у міжнародних конференціях:

 

  • METALCARBON NANOCOMPOSITES SYNTHESIZED BY EVAPORATION IN ELECTRIC ARC. Zaginaichenko S.Yu., Zolotarenko Al.D., Zolotarenko An.D., Schur D.V., Anikina N.S., Krivushchenko O.Ya., Magrez A., Baibarac M. (2013) Proceedings of 21st Annual International Conference on Composites or Nano Engineering, Tenerife, Canary Islands, Spain (ICCE-21), July 21-27, - P. 913-914 (СD).
  • EFFECT AND REACTIVITY OF MONOSUBSTITUTED BENZENES IN THE REACTIONS OF INTERMOLECULAR DONOR-ACCEPTOR INTERACTION WITH C60 FULLERENE. Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Anikina N.S., Matysina Z.A., Krivuschenko O.Ya., Skorokhod V.V. (2013) Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, - P. 227.

 

Наукові інтереси

Анікіна Ніна Семенівна є керівником групи екстракції і розділення фуллереноподібних сполук. Під її керівництвом ведуться дослідницькі роботи з оптимізації процесу екстракції із сажи продуктів дугового синтезу; вивчаються електронні спектри поглинання фуллеренів в органічних розчинниках різної природи.

Публікації