Шапошнікова Тетяна Іллівна


Шапошнікова Тетяна Іллівна 1947р. народження, в 1971р. закiнчила з вiдзнакою механiко- технологiчний факультет Київського полiтехнiчного iнституту за фахом порошкова металургiя. В цьому ж роцi вона також одержала диплом з вiдзнакою суспiльного iнституту Патентознавства за квалiфiкацiєю – патентознавець ВТВР. З 1971р. вона працює в IПМ НАНУ на посадах вiд iнженера до наукового спiвробiтника. З 2014р. – Шапошнікова Т.I. виконує обов"язки вченого секретаря вiддiлу 67.
Основні напрями досліджень-Водневе матеріалознавство. Хімія гідридів металів. Вивчення особливостей структуроутворення композиційних матеріалів та фуллеренів. Створення електронної бази даних та картотеки літературних джерел по нанотематиці.
Загальна кількість друкованих праць - 87.

+38 (044) 205-79-36 (Науковий співробітник, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Shaposhnikova.T@nas.gov.ua (Національна академія наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

Наукові інтереси

Основні напрями досліджень - Водневе матеріалознавство. Хімія гідридів металів. Вивчення особливостей структуроутворення композиційних матеріалів та фуллеренів. Створення електронної бази даних та картотеки літературних джерел по нанотематиці.

Наукові відзнаки

У 2004 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.

У 2014 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково дослідницької діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.

У 2019 році відзначена Академіком Солонін Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
 

Публікації

  • Phase Transformations in the Mixed Lithium-Magnesium Imide Li2Mg(NH)2
    Матисіна З.А., †Загінайченко С.Ю., Щур Д.В., Золотаренко О.Д., Золотаренко А.Д., Габдуллін М.Т., Копилова Л.І., Шапошнікова Т.І. (2019) Russian Physics Journal, Т.61, #12, C.2244-2252