Кривущенко Ольга Яківна


Кривущенко Ольга Яківна - Науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства, відділ 67 «Водневе матеріалознавство та вуглецеві наноструктури». Рік народження: 1962. В 1986 році закінчила Одеський електротехнічний інститут зв"язку ім. О.С. Попова. Рік початку роботи в установі 2003 р. Загальний стаж наукової роботи – 16 років. Загальна кількість друкованих праць: 26. Пройшла шлях від провідного інженера до наукового співробітника.
В 2014 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю фізична хімія за темою “Фізико−хімічні особливості взаємодії фуллериту С60 з вуглеводнями”
З 2004 року - по теперішній час член президії Асоціації Водневої Енергетики в Україні (AHEU).
У 2004 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
У 2014 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково дослідницької діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
У 2019 році відзначена Академіком Солонін Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
Висококваліфікований спеціаліст в галузі спектрофотометрії фуллереноподібних речовин.
Основні напрями досліджень, науково-дослідний профіль: екстракція і розділення фуллереноподібних речовин. і структурні дослідження (методом спектрофотометричного аналізу) особливостей взаємодії фуллеренів і ендофуллеренів з молекулами органічних розчинників.

+38 (044) 205-79-36 (Науковий співробітник, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Kryvuschenko@nas.gov.ua (Національна академія наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

 


 

Участь у міжнародних конференціях:


EFFECT AND REACTIVITY OF MONOSUBSTITUTED BENZENES IN THE REACTIONS OF INTERMOLECULAR DONOR-ACCEPTOR INTERACTION WITH C60 FULLERENE.
Schur D.V., Zaginaichenko S.Yu., Anikina N.S.,Matysina Z.A., Krivuschenko O.Ya., Skorokhod V.V. (2013) Abstracts book of 10th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies (NN13), Thessaloniki, Greece, July 9-12, 2013, - P. 227.

ОСОБЕННОСТИ РАСТВОРИМОСТИ ГИДРОФУЛЛЕРИТОВ.
Аникина Н.С., Савенко А.Ф., Кривущенко О.Я., Загинайченко С.Ю., Щур Д.В. (2019) 11-ой Международной конференции “Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов”, Ялта, Крым, Украина, 25-31 августа 2009 г., С. 802-803.

РАСТВОРЕНИЕ ФУЛЛЕРЕНА С60 В ГАЛОГЕНПРОИЗВОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ СО СВЯЗЬЮ С(SP3)–Х.
Аникина Н.С., Кривущенко О.Я., Щур Д.В., Загинайченко С.Ю., Власенко А.Ю., Копылова Л.И., Шапошникова Т.И. ( 2009 ) 11-ая Международной конференция “Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов”, Ялта, Крым, Украина, 25-31 августа 2009 г., С. 614-615.

 


 

Наукові інтереси

  • Екстракція і розділення фуллереноподібних речовин.
  • Структурні дослідження (методом спектрофотометричного аналізу) особливостей взаємодії фуллеренів і ендофуллеренів з молекулами органічних розчинників.

Публікації