Чимбай Марина Володимирівна


Наукові інтереси

102 - хімія

Наукові відзнаки

У 2004 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
У 2014 році відзначена Академіком Скороходом В.В. почесною грамотою за досягнення в науково дослідницької діяльності та особистий творчий підхід до вирішення наукових питань в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.
У 2019 році відзначена Академіком Солонін Ю.М. почесною грамотою за досягнуті успіхи в рішенні наукових проблем і творчий підхід при проведенні досліджень в області водневого матеріалознавства і наноструктурного вуглецю.

Біографія

Чимбай Марина Володимирівна народилася у 1986 році, з 2010 року і по цей час працює в Інституті проблем матеріалознавства НАН України.
Вона в 2003 році закінчила загальноосвітню середню школу у м.Києві. В 2008 році отримала першу повну вищу освіту в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Соціальна педагогіка», а в 2017 році отримала другу повну вищу освіту в Національний технічний університет “Київському політехнічному інституті” за напрямом підготовки 6.051.501 “Видавничо-поліграфічна справа” і здобула кваліфікацію технолога з видавничо-поліграфічного виробництва. Досвід виготовлення паперу був застосований на роботі в ІПМ НАНУ відділу №67 для дослідження процесів синтезу фуллереновмісного паперу різного хімічного складу при його використанні фуллеренів в якості кодуючої добавки.
На цей час працює у відділі №67 у групі «Синтез вуглецевих наноструктур та композитів в рідкій фазі». На сьогодні в ІПМ Марина Володимирівна є одним з виконавців тем відділу: “Фізико-хімічні принципи синтезу фуллеренів, а також нових хімічних сполук, кристалічних фаз та композитів на їх основі” (№ держреєстрації 0102U001252) та теми “Вивчення особливостей утворення фуллеренів та їх взаємодії з молекулами розчинників” (№ держреєстрації 0114U001377).
А також Чимбай Марина Володимирівна здає кандидатські мінімуми для захисту дисертаційної роботи.
За 9 років праці Марина Володимирівна являється співавтором в 2 наукових статтях. За час навчання та роботи в ІПМ НАНУ Чимбай М.В. була членом Організаційного комітету міжнародних конференцій “Водневе матеріалознавство та хімія наноструктурного вуглецю” (ICHMS). Також в 2010 році була членом Організаційного комітету міжнародної конференції NATO "Carbon Nanomaterials in Clean-Energy Hydrogen Systems".

+38 (044) 4240381 (Молодший науковий співробітник, Відділ № 67 Водневого матеріалознавства та вуглецевих наноструктур, Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).
Chymbay@nas.gov.ua (Національна академія наук України).
Shurzag@ipms.kiev.ua (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України).

Публікації