Комп"ютерне моделювання взаємодії інтеркальованих атомів з матрицею шаруватих сполук методом псевдопотенціалу

    
Семенов-Кобзарь А.О
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2003, #06
http://www.materials.kiev.ua/article/1

Анотація

Пропонується метод моделювання міжатомної взаємодії інтеркальованих атомів водню з матрицею шаруватих структур типу діхалькогенідів d-перехідних металів. Приведено деякі результати комп"ютерної реалізації поданої методики.


МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ, МІЖАТОМНА ВЗАЄМОДІЯ