Конференції

ІЗОТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–Er2O3 ПРИ 1250 ТА 1600 ºС

   
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1092

Анотація

Вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Er2O3 при 1250 та 1600 ºС. Встановлено, що фазові рівноваги за цих температур визначаються найбільш термодинамічно стійкою сполукою HfO2. Потрійних сполук та помітних областей твердих розчинів на основі конпонентів чи подвійних сполук в системі не знайдено. Присутність в ізотермічному перерізі при 1650 ºС двофазних областей AL + F, Er3A5 + F, ErA + F, Er2A + F дозволяє припустити наявність в них триангулюючих перерізів потрійної системи Al2O3–HfO2–Er2O3.


ВЗАЄМОДІЯ, ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЕРБІЮ