Реактивный фторидный флюс для пайки алюминия и разнородных соединений

В.Ф.Хорунов,
 
О.М.Сабадаш
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2006, #39
http://www.materials.kiev.ua/article/117

Анотація