МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ БІОІНЕРТНИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–СоО

О.В.Шевченко,
  
В.В.Цукренко,
   
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1171

Анотація

Показано, що науково обгрунтований підхід до кожного етапу одержання біоінертних імплантатів на основі ZrO2 (від синтезу вихідних порошків до спікання) є необхідною умовою формування їхньої оптимальної структури та забезпечення високого рівня фізико-механічних властивостей. Визначено умови одержання біоінертних імплантатів з “регулярною” мікроструктурою, ламінарних і високопоруватих. Результати дослідження є науковою основою для мікроструктурного проектування біоінертних імплантатів в системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–СоО різного призначення.


БІОІМПЛАНТАТ, ЛАМІНАРНИЙ КОМПОЗИТ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ПОРИСТИЙ КОМПОЗИТ, СИСТЕМА ZRO2–Y2O3–CEO2–AL2O3–СОО, ТРАНСФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ