ЖАРОСТІЙКІСТЬ ВИХІДНОГО ТА АЛЮМОХРОМОВАНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ6 ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 500, 700 і 900 °С

І.Я.Смокович,
 
Т.В.Лоскутова,
 
В.Г.Хижняк
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1185

Анотація

Запропоновано спосіб підвищення жаростійкості титанового сплаву ВТ6 від 400 до 900 °С шляхом комплексного насичення його поверхні алюмінієм та хромом з порошкових сумішей. Дифузійні покриття, отримані на поверхні сплаву, складаються з алюмінідів титану Al3Ti, Al2Ti, AlTi та AlTi3, що мають високу термічну стабільність завдяки достатньому вмісту алюмінію, який необхідний для формування поверхневої плівки Al2O3. Зовнішній шар покриття на основі фази Al3(Ti, Cr) містить 4,3–9,3% (мас.) хрому, який у процесі окиснення може провокувати утворення захисного оксиду Cr2O3 додатково до А12О3. Зростання мікротвердості сплаву ВТ6 в результаті алюмохромування у 2–2,5 рази порівняно з вихідним станом має покращити його зносостійкі властивості.


АЛЮМОХРОМУВАННЯ, ВТ6, ДИФУЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ, ЖАРОСТІЙКІСТЬ, МІКРОТВЕРДІСТЬ, ОКИСНЕННЯ, ТИТАНОВИЙ СПЛАВ