Конференції

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ІНТЕРМЕТАЛІДАХ Ti3Sn І Ti2Sn ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ВОДНЕМ

Т.І.Братаніч,
 
Т.І.Братаніч,
 
О.В.Кучерявий,
 
В.В.Скороход,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1189

Анотація

Досліджено послідовність фазових перетворень при взаємодії інтерметалідів Ti3Sn і Ti2Sn з воднем. Уточнено механізм утворення гідридних фаз на основі Ti3Sn. Показано, що реакція Ti3Sn з воднем за температур 373–1173 К відбувається шляхом водневого впорядкування структури вихідного інтерметаліду, його аморфізації та послідовної перебудови структури при утворенні гідридних фаз за схемою: ГЩУ Ti3Sn → ромбічний Ti3SnH0,8 → ГЩУ Ti3SnН0,8-0,9 → ГЦК Ti3SnН0,9-1,0 → ОЦК Ti3SnН1+х. Зафіксовано нову гідридну фазу Ti3SnН1+х (ОЦК, а = 0,538 нм) з підвищеною воднеємністю у порівнянні з відомим ГЦК-гідридом Ti3SnН, яка розкладається при нагріванні до 1073 К. Деструктивне гідрування Ti3Sn за температур 298–1173 К і тиску водню 1,0–6,0 МПа не виявлено. Встановлено, що інтерметалід Ti2Sn взаємодіє з воднем за реакцією деструктивного гідрування з утворенням розчину водню у β-титані, гідриду твердого розчину олова у титані тетрагональної гранецентрованої структури та інтерметаліду Ti5Sn3.


TI2SN, TI3SN, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, НОВА ГІДРИДНА ФАЗА TI3SNH1+X