Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ІНТЕРМЕТАЛІДАХ Ti3Sn І Ti2Sn ПІД ЧАС ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ВОДНЕМ

Братаніч Т.І., Кучерявий О.В., Скороход В.В., Копилова Л.І., Крапівка М.О.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/1189

Досліджено послідовність фазових перетворень при взаємодії інтерметалідів Ti3Sn і Ti2Sn з воднем. Уточнено механізм утворення гідридних фаз на основі Ti3Sn. Показано, що реакція Ti3Sn з воднем за температур 373–1173 К відбувається шляхом водневого впорядкування структури вихідного інтерметаліду, його аморфізації та послідовної перебудови структури при утворенні гідридних фаз за схемою: ГЩУ Ti3Sn → ромбічний Ti3SnH0,8 → ГЩУ Ti3SnН0,8-0,9 → ГЦК Ti3SnН0,9-1,0 → ОЦК Ti3SnН1+х. Зафіксовано нову гідридну фазу Ti3SnН1+х (ОЦК, а = 0,538 нм) з підвищеною воднеємністю у порівнянні з відомим ГЦК-гідридом Ti3SnН, яка розкладається при нагріванні до 1073 К. Деструктивне гідрування Ti3Sn за температур 298–1173 К і тиску водню 1,0–6,0 МПа не виявлено. Встановлено, що інтерметалід Ti2Sn взаємодіє з воднем за реакцією деструктивного гідрування з утворенням розчину водню у β-титані, гідриду твердого розчину олова у титані тетрагональної гранецентрованої структури та інтерметаліду Ti5Sn3.


TI2SN, TI3SN, ДЕСТРУКТИВНЕ ГІДРУВАННЯ, НОВА ГІДРИДНА ФАЗА TI3SNH1+X

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014 , #01/02 , C.117-124


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн