Конференції

Термодинамические свойства поверхностного слоя расплавов системы ртуть-свинец

Ибрагимов X.И,
 
С.3.Караева,
 
Б.X.Паскачева
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2004, #37
http://www.materials.kiev.ua/article/122

Анотація