Метод определения поверхностного натяжения жидкостей

В.А.Евдокимов
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2004, #37
http://www.materials.kiev.ua/article/125

Анотація