Конференції

СКЛАДНОЛЕГОВАНИЙ ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ ДЛЯ КЕРАМІЧНИХ ІМПЛАНТАТІВ: ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ

О.В.Шевченко,
 
В.В.Лашнева,
     
Л.І.Подзорова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1254

Анотація

Представлено результати розробки та дослідження фізико-хімічних властивостей композиту на основі ZrО2 у системі ZrO2–Y2O3–СеО2–СоО, призначеного для створення біоінертних імплантатів. При одержанні вихідного нанокристалічного порошку послідовно використано метод гідротермального синтезу в лужному середовищі та механохімічну обробку. Консолідацію зразків проведено методами холодного одноосьового пресування, спікання на повітрі та баротермічної обробки в аргоні. Отримано дрібнозернистий композит складу, % (мол.): 96,3 ZrO2–2,8 Y2O3–0,6 СеО2–0,3 СоО, який за своїми технічними характеристиками відповідає вимогам міжнародних стандартів і характеризується стійкістю до процесу “старіння”.


ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ІМПЛАНТАТ, КОМПОЗИТ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ФАЗОВА СТАБІЛЬНІСТЬ, СИСТЕМА ZRO2–Y2O3–CEO2–AL2O3–СОО, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ