Конференції

Структурні і фазові перетворення при електроіскровому модифікуванні в системі кераміка-кераміка

 
І.О.Подчерняєва,
 
А.Д.Панасюк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/13

Анотація