Получение паяных соединений гамма алюминида титана и исследование их свойств

В.Ф.Хорунов,
 
С.В.Максимова,
 
В.Г.Иванченко
 

Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2004, #37
http://www.materials.kiev.ua/article/132

Анотація