МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВОГО ТИТАНУ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЙОГО ОТРИМАННЯ
I. КРИВІ УЩІЛЬНЕННЯ ЗАГОТОВОК З ТИТАНОВОГО ПОРОШКУ

      

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1344

Анотація

Досліджено механічну поведінку порошкових титанових заготовок на всіх етапах отримання виробів. Встановлено закономірності формування механічних властивостей у зв’язку із еволюцією структури. Проаналізовано початковий етап технологічного ланцюга отримання порошкового виробу - процес ущільнення при пресуванні в жорсткій прес-формі. Розглянуто експериментальну залежність зусилля пресування від пористості. Отримані результати зіставлено з відомими теоретичними розрахунками.


ДЕФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПОРОШКОВИЙ ТИТАН