ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–La2O3
II. ФАЗОВI РIВНОВАГИ ПРИ 1250 ТА 1600 °С

   
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/1425

Анотація

Вперше побудовано ізотермічні перерізи діаграми стану системи Al2O3–HfO2–La2O3 при 1250 та 1600°С. Потрійних сполук та помітних областей твердих розчинів на основі компонентів чи подвійних сполук у системі не знайдено. Триангуляція системи визначається фазою La2Hf2O7 як найбільш термодинамічно стійкою.


ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ІЗОТЕРМІЧНИЙ ПЕРЕРІЗ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЛАНТАНУ