СПІКАННЯ САМОАРМОВАНОЙ КЕРАМІКИ В СИСТЕМІ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3

О.В.Шевченко,
    
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1480

Анотація

Досліджено особливості створення самоармованих композитів у системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3. Визначено, що залежно від умов спікання в матриці на основі твердого розчину ZrO2 утворюються пластинки СеAlO3, Т-ZrO2 та α-Al2O3. Самоармовані композити із в’язкістю руйнування 17–20 МПа • м0,5 одержано за оптимальних умов спікання. В цих композитах у матриці на основі Т-ZrO2 розташовано пластинки α-Al2O3 та поодинокі пластинки Ce2O3 • 11Al2O3. Самоармовані композити в системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3 можуть бути використані для розробки різноманітних керамічних матеріалів із комплексом властивостей, необхідних, наприклад, для потреб медицини (хірургічні інструменти та біоінертні імплантати).


ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, ПЛАСТИНКИ α-AL2O3, САМОЗМІЦНЕННЯ, СИСТЕМА ZRO2–Y2O3–CEО2–AL2O3, СПІКАННЯ