Конференції

Показники, що доповнюють дані кількісної металографії для аналізу фізичних характеристик матеріалів

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #17
http://www.materials.kiev.ua/article/1487

Анотація

Запропоновано кількісні показники якості мікроструктури матеріалу, що доповнюють дані кількісної металографії. На прикладі аналізу мікроструктури композиційного матеріалу електротехнічного призначення складу Cu—30% (мас.) Cr встановлено існування зв’язку між показником регулярності мікроструктури та міцністю при згині та між показником регулярності, нормованим до середнього розміру частинок, і питомим електричним опором.


КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ МІКРОСТРУКТУРИ, МІКРОСТРУКТУРА, МІЦНІСТЬ ПРИ ЗГИНІ, ПИТОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ОПІР, ФРАКТАЛЬНА РОЗМІРНІСТЬ