Конференції

Оцінка якості матеріалів електротехнічного призначення, отриманих гарячим штампуванням, за їхньою мікроструктурою

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Обробка матеріалів тиском - Краматорськ, Україна: Донбаська державна машинобудівна академія, 2015, # № 2 (41)
http://www.materials.kiev.ua/article/1507

Анотація

Статтю присвячено пошуку зв’язку між фізичними властивостями матеріалів електротехнічного призначення складу Сr-50%Cu, отриманими методом гарячого штампування, і узагальненими геометричними характеристиками їхньої мікроструктури, які базуються на даних кількісної металографії. Показано існування сильного кореляційного зв’язку між указаними властивостями, фрактальною розмірністю мікроструктури та запропонованим авторами показником ступеню наближення мікроструктури до регулярної, нормованого до середнього розміру частинок міцної фази, причому розрахунок останнього показника потребує значно менших обчислювальних ресурсів та часу, ніж пошук фрактальної розмірності.


ГАРЯЧЕ ШТАМПУВАННЯ, КІЛЬКІСНА МЕТАЛОГРАФІЯ, МЕЖА ПЛИННОСТІ, МІКРОСТРУКТУРА, ПИТОМА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, РЕГУЛЯРНА СТРУКТУРА