О создании композиционных катализаторов на металло-волокнистых носителях

.Chekhovskiy,
 
,
   

I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NAS of Ukraine, Omeliana Pritsaka str.,3, Kyiv, 03142, Ukraine
Modern Problems in Physical Materials Science - Kiev: Frantsevich Institute for Problems of Materials Science NASU, 2007, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/156

Abstract

Розроблено конструкції каталізатора на металевому носії. У якості носія застосовано металеву сітку із нержавіючої сталі марки ГХ18Н9Т трикотажного плетіння, з якої виготовлено блоки циліндричної форми з поруватістю 60-90%. На цю сітчату конструкцію методом електрофорезу нанесено бар"єрно-адсорбційний шар із ситалу або оксиду ітрію. Вивчено залежності електрофоретичного осадження ситалу від концентрації твердої фази в суспензії, напруженості електричного струму та часу, а також: вплив термообробки оксидного шару на його питому поверхню. У якості каталітичноактивної складової каталі-затора застосовано паладій (0,1% (мас.)), який наносили розчинним методом із хлориду паладію. Виготовлені таким чином каталізатори досліджено у реакції окислення оксиду вуглецю при швидкості подачі повітряної суміші 13 см3/с при різних температурах. Показано, що повне (100%) окислення СО відбувається при 160 °С для каталізатора з ситаловим покриттям і при 155 °С - для носія з ітрієвим шаром. Каталізатори випробувані у реакції парогазової конверсії оксиду вуглецю при температурах 200-600 °С. Методом газової хроматографії вивчено кінетику утворення С02, СН4 та Н2 в залежності від температури та часу.