Конференції

ВПЛИВ ПРОМІЖНОГО ВУГЛЕЦЕВОГО ШАРУ НА ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОКСИАПАТИТНОГО ПОКРИТТЯ, НАНЕСЕНОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДУ НА ПІДКЛАДКУ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ 316l

Б.Пьєтжик,
 
Я.Гавронскі,
 
Т.Блашчик
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1606

Анотація

Методом високочастотного плазмоактивованого хімічного осадження із парової фази та золь-гель методом одержано суцільні високоякісні двошарові покриття на нержавіючій сталі АІSI 316L. Покриття мали проміжний вуглецевий шар та зовнішній шар карбонату гідроксиапатиту (ГАП.) Знайдено залежність захисних властивостей композиційних покриттів вуглець/ГAП, а також звичайних ГАП-покриттів від температури термообробки. Встановлено, що після відпалу при 500 °C значно підвищилась корозійна стійкість основи (нержавіючої сталі) як з композитним покриттям, так і окремо з вуглецевим та ГАП-покриттями. Відмічено підвищення корозійної стійкості композитного покриття вуглець/ГAП порівняно із звичайним (ГАП) після відпалу за цієї ж температури. Після термообробки при 700 °C корозійна стійкість нержавіючої сталі з покриттям вуглець/ГAП знижується порівняно з основою АІSI 316L без покриття. Низька корозійна стійкість зумовлена утворенням карбідів металів за даної температури.


ГІДРОКСИАПАТИТ, ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОД, НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ, ПОКРИТТЯ