Конференції

ДIАГРАМА СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–La2O3.
I. ПОВЕРХНЯ ЛIКВIДУСУ ТА СОЛIДУСУ ДIАГРАМИ СТАНУ.

  
З.О.Зайцева,
  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1660

Анотація

Вперше методами фізико-хімічного аналізу вивчено фазові рівноваги при кристалізації сплавів в системі Al2O3–HfO2–La2O3 та на їх основі побудовано проекції поверхонь ліквідусу і солідусу діаграми стану на площину концентраційного трикутника, а також діаграму плавкості та схему кристалізації сплавів. Нова сполука і області потрійних твердих розчинів у системі не виявлені.


ДІАГРАМА СТАНУ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЛАНТАНУ