Структурні механізми пластичної деформації керамічних матеріалів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1691

Анотація

Представлено результати стислої систематизації та деякого узагальнення літературних та своїх даних експериментальних досліджень, які свідчать, що всі механізми пластичної деформації та особливості її розвитку, вже відомі для металічних матеріалів, характерні також і для керамік, включаючи групу матеріалів на основі речовин ковалентного типу. Дані про структуроутворення в ковалентних кристалах (алмаз, алмазоподібні фази BN, SiC, AlN) на стадії пластичної деформації та релаксації дозволяють зробити висновок, що механізми деформації і схильність до динамічного відновлення залежать від величини енергії дефекта пакування. Повний текст


ДЕФОРМАЦІЯ, ЗМІЦНЕННЯ, КРИСТАЛ, НАДПЛАСТИЧНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ПОВЗУЧІСТЬ, СКИДОУТВОРЕННЯ, СКОВЗАННЯ