Конференції

Особливості переохолодження рідких металевих сплавів з різною хімічною взаємодією компонентів

О.О.Абрамов,
    
О.С.Вовчок
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1708

Анотація

Вперше показано можливість вивчення кластерної будови розплавів з використанням методики вимірювання параметрів переохолодження при їх кристалізації. За даними високоточної диференційно-скануючої калориметриї, в рідких сплавах систем Al—Li, Ba і Mg—Ca, Ba виявлено максимуми переохолодження, які залежать від природи легуючих елементів. В рамках модельних уявлень спостережувані ефекти пояснюються формуванням кластерних сполук AmBn з різною структурою.  Повний текст


КЛАСТЕРНІ СПОЛУКИ, РОЗПЛАВ, СПЛАВИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ І МАГНІЮ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН, ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ