Дослідження впливу домішки кадмія на властивості сплавів ZnCdO методом функціоналу електронної густини з використанням кластерів Zn36O36

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1709

Анотація

В рамках методу функціоналу електронної густини досліждено вплив домішки атомів кадмію на стабільність, електронну структуру та ширину енергетичної щілини фулереноподібного кластера Zn36-xCdxO36 з sp2-зв’язками з подальшим розповсюдженням результатів на твердотільні структури для вивчення впливу імплантації кадмію в матрицю ZnО на електронну густину і ширину забороненої зони потрійних сплавів ZnCdO. Показано, що заміщення атомів Zn на атоми Cd в кластері приводить до зменшення стабільності кластера і монотонного зменшення енергетичної щілини з ростом процентного вмісту Cd. Отриманий результат підтверджується добрим співпадінням розрахованих характеристик з 70 експериментом: розрахована енергія забороненої зони (2,827 eВ) для кластера Zn34Cd2O36 (~6% (aт.) Cd) дуже близька до експериментального значення забороненої зони (2,87 еВ) для плівки Zn0.94Cd0.06O, вирощеної магнетронним н апиленням. Повний текст


НАНОСТРУКТУРИ ZNO, РЕГУЛЬОВАНА ЗАБОРОНЕНА ЗОНА