Математичне моделювання режиму передрекристалізаційної термічної обробки технічно чистого заліза

О.М.Дубовий,
  
О.О.Жданов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1711

Анотація

На основі експериментальних даних побудовано математичну модель впливу параметрів режиму передрекристалізаційної термічної обробки на показники твердості технічно чистого заліза марки 10880, що надало можливість виявити основні фактори, які впливають на вказану характеристику. Встановлено, що підвищення твердості і міцності технічно чистого заліза відбувається за рахунок здрібнення субструктури. Повний текст


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ПЕРЕДРЕКРИСТАЛІЗАЦІЙНА ТЕРМІЧНА ОБРОБКА, РІВНЯННЯ РЕГРЕСІЇ, СУБСТРУКТУРА, ТВЕРДІСТЬ