Аналіз деформації перетворення, пов’язаної з перетворенням з гексагональної в орторомбічну фазу в Ti3Sn

О.М.Іванова
 

Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1712

Анотація

Огляд присвячений аналізу перетворення із гексагональної в орторомбічну фазу в Ti3Sn. Показано місце мартенситного перетворення в ширшій категорії бездифузійних перетворень з точки зору деформації перетворення. Деформація перетворення в Ti3Sn проаналізована і зсувний (мартенситний) характер перетворення проілюстровано. Порівняно зміни об’єму та температури перетворення в Ti3Sn з такими в інших матеріалах, що зазнають мартенситного перетворення. Повний текст


ДЕФОРМАЦІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, СПЛАВИ З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ ФОРМИ