Конференції

Механічні властивості порошкового матеріалу Ті46Nb4Та4Al46, отриманого імпульсним гарячим пресуванням

 
М.В.Ремез,
   
С.К.Голтвяниця
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1714

Анотація

Досліджено декілька режимів імпульсного гарячого пресування, застосованих для отримання матеріалів складу Ті46Nb4Та4Al46. Виявлено, що найкращий комплекс механічних властивостей в широкому діапазоні температур випробування 20— 750 °С спостерігається на пресовках, продеформованих за 1440 °С. Витримка перед пресуванням підвищує міцність пресовок, але знижує пластичність. За результатами вимірювання гарячої твердості встановлено, що жароміцність такої пресовки зберігається до 900 °С і за цієї температури твердість становить майже 3 ГПа. Повний текст


γ-ФАЗА, TIAL, ІМПУЛЬСНЕ ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ