Структура та жаростійкість сплавів цирконію

  
Г.Ф.Саржан,
 
І.В.Оришич,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1717

Анотація

На сплавах Zr—(1—2,5)Nb—(0—1)Cr—(0—0,5Fe вивчено вплив легування на формування зеренної структури при аргонно-дуговій плавці, відпалі та деформації цирконію. Встановлено, що обробки визначають стан легуючих елементів в сплавах. Показано, що, використовуючі легування і змінюючі швидкість охолодження в області температур β → α-перетворення при литті та відпалі, можна варіювати розмір пластин α-фази. Виявлено, що легування впливає на режими деформації, необхідні для подрібнення зерна в результаті протікання динамічної рекристалізації. Встановлено, що структура, яка формується при динамічній рекристалізації, сприяє підвищенню жаростійкості сплавів цирконію. Виявлено, що огрубіння зерен структури сплавів цирконію супроводжується утворенням і коагуляцією частинок другої фази на границях зерен. Знайдено, що введення заліза приводить до стабілізації β-фази. Це виражається в розширенні температурного інтервалу її існування. Зміна розміру зеренної структури та жаростійкості після різних обробок обумовлена зміною стану легуючих елементів на границях зерен. Незалежно від вихідної структури і легування знайдено режим деформування, який подрібнює зерна α-фази в сплавах цирконію. Повний текст


ЖАРОСТІЙКІСТЬ, ОБРОБКА, СПЛАВИ ЦИРКОНІЮ, СТРУКТУРА