Конференції

Вплив температури загартування на фазовий склад, структуру і мікротвердість сплаву Ti—18,7Nb—1,6Si

 
Г.Е.Хоменко,
  
О.В.Дацкевич,
  
Т.П.Терещенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1730

Анотація

Досліджено вплив температури нагріву з наступним загартуванням від температур 1100—1300 °С і повторного нагріву з наступним загартуванням від температур 800 та 950 °С на фазовий склад, розподіл легуючих елементів Nb і Si, структуру і мікротвердість литого сплаву Ti—18,7Nb—1,6Si. Встановлено, що при підвищенні температури нагріву під загартування відбуваються зростання розміру зерна, збільшення розчинності Si в Ti з одночасним перерозподілом його в об`ємі матеріалу і різким диспергуванням силіцидів при 1300 °С, а також зменшенням кількості або подрібненням ω-фази. Всі ці фактори приводять до збільшення мікротвердості. При повторному нагріві з наступним загартуванням від 800 та 950 °С також виникає перерозподіл Si, зростання розміру силіцидів та їх перерозподіл в об’ємі матеріалу з виділенням їх по границях зерен, збільшення розміру або кількості ω-фази і суттєве зниження мікротвердості. Повний текст


ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ NB І SI, МІКРОТВЕРДІСТЬ, СИЛІЦИДИ, СПЛАВ TINBSI, ФАЗОВО-СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ