Конференції

Особливості структури карбідосталі із зміцненням карбідами хрому, що утворюються при гарячому пресуванні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1733

Анотація

Одержано хромову карбідосталь із застосуванням синтезу карбідів в ході гарячого пресування. Проведено дослідження структури методами рентгенофазового і мікрорентгеноспектрального аналізів, світлової, електронно- просвічуючої та растрової мікроскопії, а також вимірювання мікротвердості структурних складових. Показано присутність в структурі карбідосталі двох типів карбідів: більших за розміром округлої форми, що переважно мають склад Cr3C2, та колоній евтектоїдних тонкопластинчастих карбідів (Cr, Fe)7C3. Карбідна фаза є досить дисперсною, особливо в структурі евтектики, що забезпечує високі зносостійкі властивості карбідосталі даного способу одержання. Повний текст


ГАРЯЧЕ ПРЕСУВАННЯ, КАРБІДИ ХРОМУ, КАРБІДОСТАЛЬ