Структуроутворення і механічні властивості дібориду цирконію в присутності активуючих спікання домішок

  
О.В.Коротеєв,
 
Л.М.Мелах,
     
Л.І.Кліменко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1737

Анотація

Досліджено закономірності формування структури і механічних властивостей кераміки на основі бориду цирконію при комбінованому введенні в систему активуючих спікання добавок вуглецю, бориду вольфраму, а також силіцидів цирконію та вольфраму. Механічні властивості вивчено переважно методами індентування з визначенням ряду характеристик міцності кераміки. Досліджено природу відмінностей властивостей кераміки, отриманої в умовах вакуумного гарячого пресування і гарячого пресування в атмосфері СО—СО2, котрі залежать від зернограничної міцності матеріалів, що формуються, та їх дефектного стану. Одержані дані дозволяють оптимізувати методи отримання, склади і структуру кераміки для забезпечення необхідних механічних властивостей (міцності при стиску, розтязі й вигині, твердості, тріщиностійкості). Повний текст


АКТИВАТОРИ СПІКАННЯ, БОРИД ЦИРКОНІЮ, МІЦНІСТЬ, СТРУКТУРА, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ