Лабораторний стенд для випробувань ендопротезів кульшового суглоба

В.В.Лашнева,
 
В.В.Личко,
 
К.І.Рябов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1790

Анотація

Розроблено лабораторний стенд для перевірки функціонального ресурсу ендопротезів кульшового суглоба і випробувань матеріалів пари тертя ендопротезів на знос. Наведено техничні характеристики стенда. Випробування виконують на ендопротезах з керамічними і металевими головками діаметром 28 мм з парой тертя метал—поліетилен і кераміка—поліетилен в середовищі, що імітує фізіологічні умови функціонування ендопротеза в організмі.


ВИПРОБУВАННЯ, ЕНДОПРОТЕЗ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА, КЕРАМІКА—ПОЛІЕТИЛЕН, ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД, МЕТАЛ—ПОЛІЕТИЛЕН, ПАРА ТЕРТЯ