Конференції

Термодинаміка і кінетичні особливості окиснення вольфрамомідного псевдосплаву

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1792

Анотація

Наведено експериментальні дані, що характеризують послідовні етапи перетворення вольфрамомідного псевдосплаву в окиснювальному середовищі. Показано вплив складових елементів псевдосплаву, розмірного фактора, розвитку реакційної поверхні досліджуваних матеріалів на кінетику окиснювальних процесів. Представлено залежність розвитку поверхні від ступеня диспергування. Виявлено необхідність кореляції технологічних параметрів оксидного процесу з оптимальним диспергуванням матеріалу. Інформація корисна при розробці технології регенерации вольфраму з вольфрамовмісних матеріалів.


ВОЛЬФРАМ, ДИСПЕРСНІСТЬ, КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ, МІДЬ, ОКИСНЕННЯ, ПСЕВДОСПЛАВ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ