Конференції

Ефект від накладання електромагнітних полів на алюміній та його сплави під час кристалізації

М.М.Ворон,
 
В.М.Дука,
 
О.А.Дрозд
 

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1794

Анотація

Розглянуто вплив електромагнітних полів при кристалізації на структуру та якість алюмінієвих сплавів, одержаних литвом. Проведено оцінку усадкових дефектів та зміни мікроструктури і механічних властивостей чистого алюмінію і його сплавів при накладанні змінного електромагнітного поля на метал під час кристалізації.


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ НА РОЗПЛАВ, НАКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ПРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ