Механізм взаємодії компонентів сплавів подвійних систем Al—La (Y)

В.Г.Кудін,
 
П.П.Левченко,
  
Н.Г.Кобилинська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1801

Анотація

За методом диференціально-термічного аналізу встановлено температури, при яких відбувається взаємодія компонентів сплавів і проміжних фаз систем Al—La, Al—Y, та розраховано теплові ефекти цих фазових перетворень в розглянутих системах.


ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ТЕРМІЧНИЙ АНАЛІЗ, РІДКІ СПЛАВІ LA, AL, Y, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ